Kontakt
os

Oprydning

I forbindelse med større opgaver – også opgaver hvor HydroClean ikke har været involveret i selve opgaven- tilbyder HydroClean at forestå den udendørs oprydning.

Vi varetager stort set alle opgaver. Dette kan f.eks. være:

  • Fjernelse af byggeaffald,
  • Fjernelse af spildt maling,
  • Generel oprydning – Fjernelse af f.eks. paller
  • Generel rengøring – Fejning af fortove, portåbninger og baggårde
  • Afrens og nedspuling af facader – Byggestøv, stænk af mørtel på vinduer og facader
  • Afrens af fortove – Generel æstetisk behandling med højtryks- og eller hedvandsrensning.

HydroClean påtager sig stort set alle opgaver, enten selvstændigt, eller i samarbejde med andre.