Kontakt
os

Tage

Der findes forskellige metoder til at fjerne alger på et tag. 

Den passive metode 

HydroClean benytter en passiv metode, hvor der benyttes et miljøneutralt desinfektionsmiddel, der slår algerne ihjel. Dette middel sprayes ud over tagfladen, hvorefter regn og vejrlig skyller taget rent i løbet af de kommende tre til seks måneder. 
I særligt slemme tilfælde kan behandlingen kombineres med en forsigtig nedbørstning af algerne, efter at disse er behandlede. 

Når den passive behandling har virket, fremstår taget på samme måde, som det ville med en aktiv behandling, men dog med et mindre slid på tagfladen. 

Den aktive metode 

Den aktive metoder indebærer, at der laves en mekanisk nedrensning af taget med en speciel rensekasse til dette. Hos HydroClean har vi valgt ikke at anvende denne metode, da det efter vores opfattelse giver et for stort slid på taget, da tagmaterialer ikke er skabt til en mekanisk påvirkning, ud over den, som laves af vejr og vind.