Kontakt
os

Facader

Der er også to typer behandling, når det gælder facader. Igen en aktiv og en passiv. De er selvfølgeligt forskellige afhængig af underlaget: Er der tale om en industriejendom bygget af jern-beton, eller er det en ny-kalket bondegård fra 1775?

På hårde og nyere overflader, kan man benytte den Aktive behandling, hvor man nedspuler facaden med højtryk eller hedvand. Se mere om dette under menupunkterne: ”Højtryks- og Hedvandsrensning”. Dette skal være et link. Man kan så efterfølgende Imprægnere og Beskytte ejendommen.

Den Passive metode. På mere skrøbelige overflader, eller hvor man ønsker en noget billigere løsning, og har den fornødne tid, kan man bruge en passiv metode.
Den er grundlæggende den samme, som når man fjerner alger på et tag.

Vi oversprøjter facaden med en miljørigtig væske, der dræber algerne.
Efterfølgende virker midlet på algerne. Samtidigt bliver ejendommen ramt af regn, så algerne bliver skyllet ned af facaden.